ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಾಗೂ ಬಾಣಂತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ

ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಾಗೂ ಬಾಣಂತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರಕಾರಿ ಲೇಡೀಗೋಶನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಡಾ. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ. ಆರ್ ಅವರು 

ಆಗಸ್ಟ್ 19 ಗುರುವಾರ  ಸಂಜೆ 5.00 ರಿಂದ 5.30 ರವರೆಗೆ. 

SVYM/UNICEF   ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.