ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ

ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ

ಭಾಗವಹಿಸುವವರು: ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೋ, ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಕೂಳೂರು, ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್, ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿ ಸನಿಲ್

ಆಗಸ್ಟ್ 15, ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ 6.