ಹಲೋ ವೆನ್ಲಾಕ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಡಾ. ಶರತ್ ಬಾಬು - ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ