ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣ ಹಾಗೂ ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣ ಹಾಗೂ ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಈ ಕುರಿತು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು *ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಾಗಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವರು. 
 
ಜುಲೈ 23  ಶುಕ್ರವಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 5.30 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ.
 
 
 
ಶುದ್ಧಜಲ ಸ್ವಚ್ಛ ನೆಲ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಜೀವ ಸಂಕುಲ.  ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು  ಹಾಗು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ  ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.